Thông tin về Thiên nhiên và Bảo tồn

Nguồn: Pháp luật Việt Nam Số: 297
Ngày: 12/12/2007

Dăk Lăk: Xử lý 1307 vụ vi phạm quản lý tài nguyên rừng

(PLVN) - Từ đầu năm 2007 đến nay, tỉnh Dăk Lăk đã phát hiện và xử lý 1.307 vụ vi phạm tài nguyên rừng, tịch thu hơn 2.000 m3 gỗ các loại, 150kg động vật rừng, 196 phương tiện các loại... Riêng tháng 11/2007, tỉnh Dăk Lăc đã phát hiện 129 vụ vi phạm tài nguyên rừng (tăng 16 vụ so với tháng 10/2007), tịch thu hơn 230 m3 gỗ các loại, gần 26kg động vật rừng... Các huyện Ea Súp, Krông Bông, Krông Năng, Ea H'leo, Ea Kar,... là những huyện có số vụ vi phạm tài nguyên rừng tiếp tục gia tăng.
Hoàng Cư